Stairs podcast 148: Urträning

Nu har vi nått en punkt där ett flertal Covid-patienter som vårdats länge i respirator kan tränas ur respiratorn och extuberas. Podcast 148 är en inspelning av Kristina Hambraeus-Jonzon, som föreläser om urträning från respirator. Föreläsningen hölls på en ST-fredag om ventilatorbehandling som hölls på KS Solna i november 2017.