Stairs podcast 149: COVID-19: Hur ska vi ventilera?

Podcast 149 är en inspelning av Johan Petersson, överläkare på IVA KS Solna, som föreläser om ventilatorbehandling vid COVID-19. Föreläsningen hölls på ett staff meeting för PMI, KS Solna den 20 april 2020.