Stairs podcast 99: Framtidens ST

Podcast 99 är en inspelning av Jonas Nordquist som föreläser om framtidens specialisttjänstgöring. Dr Nordquist är disputerad i statsvetenskap och ingår i ledningen för ST-utbildningen på Karolinska. Föreläsningen hölls på ett staff meeting i Solna 2019-03-18.