Platser kvar! Modern luftvägshantering för specialister 2019

Det finns platser kvar på Modern luftvägshantering för specialister 2019.
Mer information finns på:
https://sfai.se/kalender/modern-luftvagshantering-for-specialister-2019/