Nytt pek föreslår 4 sepsis-fenotyper

En färsk studie i Critical Care föreslår 4 fenotyper eller profiler för sepsis på IVA. Profilerna baseras på kliniska variabler och biomarkörer. Profilerna inkluderades i en multivariabel regressionsanalys som visade att det fanns skillnader i responsen till vätske-resuscitering och mortalitet.

Profilerna de föreslår är:

  1. Baseline type
  2. Respiratory dysfunction
  3. Multiple organ dysfunction (kidney, coagulation, liver and shock)
  4. Neurological dysfunction

Studien är intressant för att den demonstrerar ett behov av att individualisera resusciteringen vid sepsis. Exempelvis minskade en högre kumulativ vätskebalans odds-kvoten för död för sepsis-patienterna med profil 3 (OR 0,89, 95 % CI 0,83 till 0,95), medan den ökade för sepsis-patienterna med profil 4 (OR 1,20, 95 % CI 1,11 till 1,30).

Läs hela studien i Critical Care (open access):