Leading for Change – pedagogiskt ledarskap 2020

Det är återigen dags for Leading for Change. Om du själv redan hunnit delta i kursen kanske vill du uppmuntra dina kollegor att söka!Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiskt Primärvårds Centrum i samarbete med Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för studierektorer, ST-chefer och utbildningsintresserade i specialitetsföreningar med fokus på … Fortsätt läsa Leading for Change – pedagogiskt ledarskap 2020

The Big Sick 2019 på YouTube

The Big Sick har precis avslutats i Zermatt. Stockholm representerades i år på talarlistan av Anna Milton som föreläste om sitt forskningsprojekt om uppföljning efter intensivvård. Mads Astvad och medarbetare på ScanFoam.org livestreamade delar av konferensen på Youtube. I den här sekvensen ser du Richard Lyon tala om prehospital aspekter av TBI, plasmatransfusion, intubation efter … Fortsätt läsa The Big Sick 2019 på YouTube

Tips för klinisk undervisning

Förutom ST-fredagar och sporadiska falldragningar på våra respektive sjukhus sker den mesta undervisningen i kliniken. "See one, do one, and teach one” har varit en framgångsfaktor sedan det introducerades på The Johns Hopkins Hospital 1889. Vilka ytterligare metoder finns det för klinisk undervisning och lärande? Santhosh och medarbetare sammanfattar i "Practical Tips for ICU Bedside … Fortsätt läsa Tips för klinisk undervisning

Hjärtstopp!

Guidelines för resuscitering vid hjärtstopp publicerades av European Resuscitation Council i oktober 2015. Det som man trycker på i dessa guidelines är: Minimera avbrott i bröstkompressioner i samband med defibrillering och interventioner, genom att exempelvis ladda upp defibrillatorn medan kompressioner fortfarande pågår. Monitorera end-tidal CO2  med kapnografi för att bekräfta endotrachealt tubläge, bedöma HLR-kvalitet och … Fortsätt läsa Hjärtstopp!