Loggbok 2.0

Dr Jörnvall och medarbetare har nu skapat en web-baserad loggbok där du kan logga och följa all din aktivitet, ledighet, etc och enkelt kan exportera sammanfattningar och sammanräkningar inför utvecklingssamtal med chef, handledarsamtal, samt ansökan om specialistbevis. Du kommer även i realtid se en grafisk analys av dina registreringar jämfört med världens (alltså alla andra som använder … Fortsätt läsa Loggbok 2.0

Gratis online-undervisning om respiratorisk svikt, ventilation, ARDS och mycket mer

Internetanestesi.se erbjuder gratis online-kurser i Khan Academy-stil. Bara att registrera sig och sätta igång! Är du kursgivare eller klinisk lärare kan internetanestesi skapa en särskild profil för dig så att du får överblick över dina studenter. Läs mer och registera dig på: internetanestesi.se En av många online-kurser som erbjuds gratis på internetanestesi.se

Barnbordsgenomgång

I Sverige drabbas 300–500 barn/år (av 115.000-120.000 förlossningar) av neonatal asfyxi men upp till 10% av alla nyfödda behöver någon slags hjälp att etablera egenandning. Här är en inspelning från 2021-03-02 när Henrik Jörnvall, medicinsk ledningsansvarig för obstetrik-sektionen PMI Solna, håller en genomgång av barnbordet som är placerat utanför snitt-salen:

Leading for Change – pedagogiskt ledarskap 2020

Det är återigen dags for Leading for Change. Om du själv redan hunnit delta i kursen kanske vill du uppmuntra dina kollegor att söka!Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiskt Primärvårds Centrum i samarbete med Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för studierektorer, ST-chefer och utbildningsintresserade i specialitetsföreningar med fokus på … Fortsätt läsa Leading for Change – pedagogiskt ledarskap 2020

The Big Sick 2019 på YouTube

The Big Sick har precis avslutats i Zermatt. Stockholm representerades i år på talarlistan av Anna Milton som föreläste om sitt forskningsprojekt om uppföljning efter intensivvård. Mads Astvad och medarbetare på ScanFoam.org livestreamade delar av konferensen på Youtube. I den här sekvensen ser du Richard Lyon tala om prehospital aspekter av TBI, plasmatransfusion, intubation efter … Fortsätt läsa The Big Sick 2019 på YouTube

Tips för klinisk undervisning

Förutom ST-fredagar och sporadiska falldragningar på våra respektive sjukhus sker den mesta undervisningen i kliniken. "See one, do one, and teach one” har varit en framgångsfaktor sedan det introducerades på The Johns Hopkins Hospital 1889. Vilka ytterligare metoder finns det för klinisk undervisning och lärande? Santhosh och medarbetare sammanfattar i "Practical Tips for ICU Bedside … Fortsätt läsa Tips för klinisk undervisning