Tips till våra föreläsare!

På en ST-fredag föreläser du för 30-50 ST-läkare i anestesi och intensivvård från Stockholmsregionen. De kan just ha startat sin ST och de kan vara i slutet på den. Ämnen för ST-fredagarna väljs ut av Stockholmssjukhusens studierektorer. Normalt sett återkommer ett ämne med 2 – 3 års mellanrum. Målet med en ST-fredag är att uppfylla de kursmål som återfinns för ämnet i utbildningsboken. Föreläsningarna spelas in så att de som inte kan delta kan se eller höra dem efteråt. Du kan se inspelningarna här. Tips för att föreläsningen och inspelningen ska bli bra:
 • Inled med något som engagerar – ett patientfall eller anekdot med personlig anknytning fungerar alltid bra
 • Om du har text ska bakgrunden vara mörk och texten vit/ljus. Typsnitt > 50 punkter
 • Begränsa mängden information på varje slide! Använd hellre fler slides
 • Använd inte text på slides som minnesanteckningar för vad du ska säga – ha hellre dem på ett papper eller i ”presenters notes” som bara syns på din egen skärm
 • Bilder är att föredra framför stora textmassor. Se dock till att förklara bilderna med dina egna ord. Gratis bilder kan du hitta här: copyright free images
 • Lägg inte upp en slide med text när du vill berätta något – automatiserad läsning kommer att förhindra publiken från att uppfatta vad du säger
 • Om du lägger upp en graf eller ett diagram bör du förklara vad alla delar representerar
 • Ta ögonkontakt med dem du talar till
 • Öva presentationen tills den sitter och sedan för en testpublik
 • Träna på inledningen och avslutningen särskilt mycket, publiken tenderar att minnas dem bäst.
Handouts: Pedagogisk forskning om värdet av handouts är splittrad. Inlärningen kan förstärkas av att kunskapen skrivs ned på ett papper med egna ord. Dock är det svårt att lyssna och skriva samtidigt så du behöver lämna pauser för att ge tid till antecknande, alternativt själv skriva viktiga poäng på en whiteboard eller motsvarande. Ett alternativ till att lämna ut handouts på papper är att spara din föreläsning/handout som pdf och maila till den person som är ansvarig för ST-fredagen så läggs den upp här på hemsidan tillsammans med inspelningen.
 1. How medical teachers use narratives in lectures- a qualitative study
 2. Using the Flipped Classroom to Bridge the Gap to Generation Y
 3. Evaluation of a Web-based Asynchronous Pediatric Emergency Medicine Learning Tool for Residents and Medical Students