Stairs podcast 82: Hur kan jag använda kvalitetsregister för ST-projekt?

Podcast 82 är en inspelning av Erzebéth Bartha och Christina Agvald-Öhman, båda överläkare på Karolinska Huddinge, när de ger praktiska tips hur våra kvalitetsregister kan användas för ST-projekt.  Föreläsningen hölls på ST-fredagen om kvalitetsregister den 7 september 2018 i Huddinge.