HLR-koreografi

Trots att få medicinska behandlingsprogram är lika hårt reglerade som A-HLR är det en utmaning att få samarbetet vid hjärtstopp att flyta. Oordning ligger nästan i situationens natur, där många aktörer från olika kliniker ska bilda ett fungerande ad hoc-team och samtidigt hantera stressen över att patienten håller på att dö. Många profiler inom FOAMed (bl.a. Jon Gatward, Chris Nickson, ED ECMO-folket, St. Emlyns m.fl.) har under de senaste åren delat innovationer om hur mänskliga faktorer optimerats vid HLR på deras arbetsplatser, både genom tydligare struktur och regelbunden träning med in situ-sim. Ett par gemensamma nämnare har varit:

  • En höggradig standardisering av arbetsuppgifter. Denna typ av koreografi lämpar sig väl för hjärtstopp i.o.m. den ganska rigida behandlingsalgoritmen. Liknelsen med Formula 1 ”Pit Stops” är kanske lite uttjatad, men det är onekligen imponerande att se ett tjugotal personer byta fyra däck på under två sekunder.

  • Kognitiv avlastning för teamledaren. Det går inte att arbetsleda A-HLR-algoritmen och samtidigt ta ett övergripande ansvar för patientspecifik diagnostik och terapi. Genom att helt friställa den medicinskt ansvariga läkaren från att bedriva livsuppehållande behandling får hen bandbredd att överväga orsaken till hjärtstoppet, ta ställning till särskild behandling (ex. coronarangio och ECMO), eller genomföra ett peri-arrest hjärteko.

1024px-le_penseur_de_la_porte_de_lenfer_28musc3a9e_rodin29_28452825205429-e1516652651717.jpg

Inspirerade av detta har akutkliniken och PMI på KS Huddinge tagit fram en arbetsbeskrivning för hur vårt larmteam kan arbeta vid hjärtstopp, och börjat träna på det här upplägget en gång i veckan. Övningen tar cirka 30 minuter att genomföra och involverar larmgruppen som är i tjänst. Samma scenario körs två gånger med en kort debriefing i mitten, så att deltagarna kan få återkoppling på fallet och omedelbart implementera eventuella förbättringar. Träningen har rullat i lite över två månader och har överlag varit väldigt uppskattad av samtliga deltagare. I framtiden hoppas vi även kunna samla data på hur regelbunden träning påverkar faktorer som är kopplade till outcome, ex. % av tid med kontinuerliga kompressioner och längden på pauser i HLR. För den som är intresserad av att genomföra ett liknande projekt på sin hemmaklinik lägger vi upp våra arbetsdokument som en fri resurs att använda eller modifiera som det passar.

Filerna är i PDF-format, mejla om du önskar kopior som går att redigera.

En reaktion på ”HLR-koreografi

  1. Pingback: Hjärtstopp! | STairs

Kommentarer är stängda.