HLR-koreografi

Trots att få medicinska behandlingsprogram är lika hårt reglerade som A-HLR är det en utmaning att få samarbetet vid hjärtstopp att flyta. Oordning ligger nästan i situationens natur, där många aktörer från olika kliniker ska bilda ett fungerande ad hoc-team och samtidigt hantera stressen över att patienten håller på att dö. Akutkliniken och PMI på KS Huddinge har tagit fram en arbetsbeskrivning för hur larmteamet kan arbeta vid hjärtstopp, och har börjat träna på upplägget en gång i veckan.