Stairs podcast 42: Val av läkemedel prehospitalt

Podcast 42 är en inspelning av Magnus Hedberg, specialist i Solna, som just kommit hem efter ett år i Brisbane, Australien där han arbetade med prehospital sjukvård och retrieval medicine. Föreläsningen hölls på en ST-fredag om prehospital sjukvård och katastrofmedicin 2017.12.01, på Karolinska i Solna.