Hjärtstopp!

Guidelines för resuscitering vid hjärtstopp publicerades av European Resuscitation Council i oktober 2015. Det som man trycker på i dessa guidelines är:

  • Minimera avbrott i bröstkompressioner i samband med defibrillering och interventioner, genom att exempelvis ladda upp defibrillatorn medan kompressioner fortfarande pågår.
  • Monitorera end-tidal CO2  med kapnografi för att bekräfta endotrachealt tubläge, bedöma HLR-kvalitet och identifiera ROSC.
  • Adekvat luftvägshantering – dvs intubation ska ej skapa onödiga avbrott i kompressionerna.
  • Ultraljud kan övervägas under pågående HLR för att identifiera reversibla orsaker. Beroende på användarens kompetens kan ev. tamponad, aortadissektion, hypovolemi, ventilpneumothorax, massiv lungembolism, uttalad pumpsvikt upptäckas med (i första hand) transthorakalt ultraljud.
  • ECMO kan övervägas i specifika fall.

Läs mer:

Ta gärna del av våra tidigare inlägg om hjärtstopp: