Manuskriptet

Som ST förväntas du rapportera ditt vetenskapliga projekt i form av ett manuskript. Om man inte har gjort det förut kan det vara svårt att veta var man ska börja! Keep it simple:

  1. Varför valde vi att studera det vi studerade? Vad var syftet med studien?
  2. Vad gjorde vi i praktiken? Förklara så att någon annan kan upprepa studien!
  3. Vad hittade vi?
  4. Varför är fynden intressanta/viktiga?

Anna-Karin Edstedt Bonamy och Michael Fored, forskare på KI, skrev en lättläst och bra artikel i Läkartidningen för några år sedan: ”Att skriva en vetenskaplig artikel – några steg på vägen”. De menar att svaren på frågorna ovan sammanfattar hela din artikel; Svaret på fråga ett är början på introduktionen och svaret på fråga två leder över till metoddelen. Svaret på fråga tre inleder diskussionsdelen, som avslutas med svaret på fråga fyra.

Om du tycker det akademiska språket är svårt så har KI-biblioteket listat några hjälpmedel här.

För att förstå vad som förväntas av dig kan det också vara klokt att läsa vad en erfaren redaktör önskar se i ett manuskript (och vad som ska undvikas). Följande är utdrag ur artikeln ”How I review an original scientific article”, skriven av Frederic G. Hoppin, Jr., Professor på Brown University:

”I spend some time with the abstract to set myself up for the review, i.e., to decide what to look for in the experimental design, methods, results, and bases for conclusions, and particularly to note what the authors think is important in their work.”

“What’s new here compared with their earlier papers?”

”Redundancies, irrelevancies, and unnecessary excursions are relatively minor sins but may impair communication by boring and distracting the reader. Failures to define terms or to use words with precision are more serious because they can mislead.”

”It is astonishing how often authors fail to develop their ideas systematically, i.e., to lead the reader through their thinking. For example, the reader needs to know the basis for the experimental design at the outset.”

” Even worse, an astonishing number of sub- missions fails to be explicit about the logical structure of the study, for example by failing to specify goals, hypotheses, testable predictions of the hypotheses, and conclusions, perhaps under the illusion that the logical structure of the study is so obvious as to “go without saying.”

”I do not shy from identifying lack of clarity, precision, or completeness. I simply assume that if I have difficulty after careful reading so will many other readers.”

Peppad? Sök KI-bibliotekets utmärkta kurs ”Writing science and information literacy”!

Peppad men vill hellre plugga på Stanford? Ta online-kursen ”Writing in the sciences”!

Föredrar du videotutorials? Kolla in dessa från Anna Borgström på KI:s Academic writing support: