Generation Y + SoMe = Sant?

På vår nästa ST-fredag (10 mars på St Göran) vill vi få till en diskussion om hur vi bäst ska ta till oss ny information, lära oss nya metoder, diskutera studier, med mera.

De senaste åren har många nya informationskanaler dykt upp på internet i form av bloggar, podcasts, diskussionsfora och hemsidor. De fyller ett slags tomrum mellan de torrare, rent vetenskapliga, traditionella informationskällorna och sammanfattande läroböcker. Underhållningsvärdet och genomslaget är stort och de drivs ofta av karismatiska, drivna personer som blivit en ny sorts tongivande stjärnor med stort inflytande på hur medicinsk information inhämtas, men även vilken information som når ut.

Så – hur skall vi förhålla oss till dessa nya kanaler med dess nya fixstjärnor? Hur granskar vi en ny kanal kritiskt? Är det underhållning eller utbildning? Infotainment? Vilka kan vi rekommendera? Finns det några man inte bör följa? Är det farligt att få sin information från nätet? Vem har ansvar om någon följer ett råd från en blogg och något går fel? Kan bloggar och poddar förbättra medicinsk utbildning och fortbildning? Vilka tjänster och lösningar saknas? Bör vi som institutioner vara med och tävla om uppmärksamheten på nätet? För att komma igång vill vi att ni följer och kritiskt granskar följande online media – och att tre personer på varje sjukhus muntligt presenterar detta på ca 15 min på fredag 10/3:

  • SÖS:            ScanCrit   
  • Visby:          Critical Care Reviews                                        
  • St Göran:     EmCrit på Reddit
  • Solna:          TheVortex                                           
  • Huddinge:     CanadiEM                                            
  • Danderyd:    EmCrit Podcast      

Hur ska det granskas? Vi gillar devisen ”keep it simple stupid” (som myntades av amerikanska flottan på 1960-talet för att beskriva hur system som konstrueras utan komplexitet lättare kan memoreras, användas och repareras ). Därför föreslår vi: ”Kolla källan” från Skolverket.

Har ni frågor? Skriv dem som kommentar här i bloggen så svarar vi ASAP!

Om allt det här låter nytt för dig, kolla in den här crash-kursen i Sociala medier från SFAI-veckan i Stockholm:

Det finns massor av åsikter och artiklar att läsa om detta ämne. The Winnower är en online, open access-tidskrift, där peer review sker efter publikationen (!). I The Winnower, 2015 publicerade Isabelle Colmers et al en studie där de beskriver hur de skapade ”the quality checklist for blogs” och ”the quality checklist for podcasts”- här är ett utdrag ur checklistan för bloggar: