ST fredagar

ST fredagar är utbildningsdagar för ST läkare i anestesi och intensivvård inom Region Stockholm och Region Gotland. Programmet fastställs av regionens ST-chefer och ST-studierektorer, i samråd med sjukhusens ST-representanter. Ämnen är återkommande med 1,5-2,5 års intervaller. ST fredagarna hålls jämna veckor.

Välkomna!

Våren 2023