ST fredagar

ST fredagar är utbildningsdagar för ST läkare i anestesi och intensivvård inom Stockholmsregionen. Programmet fastställs av ST chefer och ST studierektorer i regionen. Ämnen är återkommande med 1,5-2,5 års intervaller. ST fredagarna hålls jämna veckor och mellan kl 0800-14.30 om inte annat angivits i programmet nedan.

Välkomna!

HT22