Nutritionsrutin vid intensivvård av COVID-19 patienter

Det finns nu en ny nutritionsrutin för COVID-patienter med invasiv ventilatorbehandling. Dokumentet syftar till att förenkla ordinationen av nutrition på IVA, med särskild hänsyn till patienter som vårdas i bukläge.

Dokumentet är en uppdaterad nutritionsrutin vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge för patienter med COVID-19 och invasiv ventilatorbehandling. Rutinen får gärna användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet.