Ny SK-kurs om organdonation inom intensivvården!

I höst anordnas för första gången den nya SK-kursen ”Donation av organ och vävnader inom intensivvården”. Kursen hålls i Stockholm vecka 43 och ansökningsperioden är från mitten av mars till 1 maj.

Läs mer om kursen och ansök på Socialstyrelsens hemsida (du behöver logga in med bank-id):

Kursmål

Målet med kursen är att ge ST-läkaren en fördjupad kunskap om samtliga delar av en donatonsprocess, ur ett juridiskt, etiskt, logistiskt och medicinskt perspektiv. Deltagarna får också en inblick i framtida metoder inom donations- och transplantationsområdet. För att uppnå kursmålen består den av teoretiska moment, seminarier och diskussion i smågrupper, simulationer och rollspel med skådespelare.

Varför ska du gå kursen?

En donationsprocess kräver ett multidisciplinärt omhändertagande och ställer bl.a. höga krav på kunskap om intensivvård vid svår nytillkommen hjärnskada, intensivvård av en organdonator och konstaterande av död. Utöver detta krävs en god förmåga att samtala om död och donation, och en god kännedom om de juridiska och etiska förutsättningarna. I Sverige introduceras nu en komplementär donationsform, DCD (se nedan), som intensivvårdsläkaren behöver behärska.