Stairs podcast 227: Anestesi vid leverkirurgi

Podcast 227 är en inspelning av Christina Blixt som föreläser om den anestesi vid leverkirurgi, inklusive strategier för blödningsreduktion. Föreläsningen hölls i november 2018 på ST-fredagen om övre abdominell kirurgi, på Karolinska Huddinge Universitetssjukhus.