Brännskade-intensivvård

ST-utbildningen 2021-02-12 hölls av medarbetare vid Brännskadecentrum, Akademiska Universitetssjukhuset. Här är inspelningarna från den webbaserade utbildningen: