CRRT for dummies

Mårten Renberg, ST-läkare och doktorand på KS i Solna, föreläser här för ST-kollegor och underläkare i Solna om CRRT i allmänhet och CVVHDF i synnerhet. Inspelningen gjordes 2021-02-15.