Stöd forskningen inom anestesi och intensivvård

Giving Tuesday 1 december – stöd forskningen om intensivvård

Coronapandemin gör behovet av forskning kring intensivvård (IVA) mer aktuellt än någonsin. I samband med den världsomspännande dagen Giving Tuesday den 1 december riktar KI ljuset mot forskning kring intensivvård.

Läs mer om intensivvårdsforskning och se intervjun med professorerna Eddie Weitzberg och Lars I Eriksson på Karolinska Institutets hemsida: