IMA-föreläsningar

Under hösten 2020 höll några av PMI:s medarbetare föreläsningar på IMA om invasiv blodtrycksmonitorering, thoraxdrän, vasopressorer och cirkulationssvikt, neurokirurgisk intensivvård, vätskebalans, med mera. Ta del av föreläsningarna här:

Vätskebalans på IMA

Anna Milton föreläste om vätskebalans, elektrolytsubstitution, vätskeprovokation, cerebral salt wasting syndrome, mm. Ladda ner föreläsningen som pdf här:

Postoperativ smärta

Anil Gupta föreläste om postoperativ smärtlindring och hur den kan behandlas med avancerade metoder, såsom PCA och EDA. Ladda ner föreläsningen som pdf här: