A-boken är född!

Sedan tidigare finns O-boken och K-boken publicerade här på Stairs. De består av lokala riktlinjer för obstetrisk och kärlkirurgisk anestesi för verksamheterna i Solna. Nu har de fått sällskap av A-boken som består av lokala riktlinjer för anestesi! Än så länge innehåller den riktlinjer för gasanestesi med metabolt flöde med Maquet Flow-i. Tack till Anja Rosén, Stephanie Tigerschiöld och Henrik Jörnvall som har tagit fram den här skriften som en del av ett lokalt kvalitets- och utvecklingsarbete.

  • A-boken är ett dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med generell anestesi på Karolinska i Solna. Än så länge är innehållet begränsat till metabolt flöde med Maquet Flow-i, mer innehåll tillförs fortlöpande.
  • O & K-boken är dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med obstetrisk och kärlkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna.
  • Informationen ska vara överskådlig och praktiskt användbar. Läsaren förväntas ha mer än god bakgrundskunskap och dessa riktlinjer skall ses som just riktlinjer och stöd i den kliniska vardagen till en redan erfaren kliniker.
  • I den mån du som specialistkompetent anestesiolog gör en annan bedömning inför en specifik patient, så är det din skyldighet att frångå riktlinjerna i denna bok.
  • I den mån du som icke-specialistkompetent gör en annan bedömning än vad som står i A, O eller K-boken – diskutera det med din specialistkollega så blir ni säkert överens och den icke-riktlinje-kompatibla patienten får som avsett den bästa av vård!

Feedback på innehållet välkomnas! Maila a- boken@anopiva.se och snabb respons utlovas!

// Anja Rosén, Stephanie Tigerschiöld och Henrik Jörnvall