Spinaldos vid avvikande längd eller vikt?

Har du funderat över optimal dos Marcain spinal tung vid kejsarsnitt? Här är en prospektiv, randomiserad, dubbel-blind studie, publicerad i Anesthesia 2005, som har svar på frågan:

Effects of a height and weight adjusted dose of local anaesthetic for spinal anaesthesia for elective Caesarean section, J.M. Harten et al. Anesthesia 2005, 60, 348-353

Studien i korthet:

84 patienter med ASA-klass 1-2, som planerades för elektiva kejsarsnitt, randomiserades till att få antingen Diamorphine 0,4 mg + Marcain Spinal Tung 5 mg/ml 2,4 ml eller Diamorphine 0,4 mg + Marcain Spinal Tung 5 mg/ml i en anpassad dos enligt längd och vikt.

Alla följdes upp avseende utbredning, förekomst av hypotension och behov av Efedrin för att motverka hypotension. Alla fick en fullgod anestesi för att genomföra kejsarsnitt. I gruppen som fick en fix dos fick 17,1 % en hög spinal jämfört med 2,2% i gruppen som fick anpassad dos. Även hypotension och Efedrin var signifikant vanligare i den gruppen som fick en fix dos.

Tack Jörg Herpell för artikeltipset!


Vill du lära dig mer om obsterisk anestesi? Läs O-boken!