Stairs podcast 160: Tryckunderstöd vid ARDS

Podcast 160 är en inspelning av Francesca Campoccia Jalde som föreläser om tryckunderstöd vid ARDS. 

Föreläsningen hölls på ST-fredagen om ventilationsbehandling på KS Solna den 18 september 2020.