Hur gick det för våra COVID-patienter?

Emma Larsson och medarbetare har gått igenom hur det gick för de patienter med COVID-19 som vårdades på Karolinskas nio intensivvårdsavdelningar. Läs hela artikeln här: