Repetition inför ST-fredag om ventilation

ST-fredag i morgon 18/9 handlar om ventilationsbehandling. En stor del av dagen är ägnad åt falldiskussioner i smågrupper och det är såklart en fördel om alla har så goda förkunskaper som möjligt för att diskussionen ska bli givande. Se till att läsa igenom de bokkapitel, PM och artiklar som finns här:

Passa också på att lyssna igenom äldre pod-avsnitt och föreläsningar om ventilation. Här är några:

Johan Thermaenius & Jessica Kåhlin
Francesca Campoccia Jalde