Forskarseminarium om postspinal huvudvärk

Anil Gupta är Chief Investigator för multicenterstudien EPiMAP (European Practices in the Management of Accidental dural Puncture). På en forskarlunch på Karolinska i Solna den 8 september 2020 berättade han om bakgrunden till studien. Se en inspelning av föreläsningen här: