Olof Norlander Memorial Symposium 2021: Frontiers in Respiratory and Airway Physiology

On Friday 3 December Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet jointly organized the Olof Norlander Memorial Day Symposium on Frontiers in Airway and Respiratory Physiology. Awardee of the Olof Norlander’s Honorary Lecture 2021 was Professor Mike Grocott, University of Southampton, UK. See his fantastic talk about the emergence and expansion of complex eukaryotic life on Earth and how we evolved to breathe oxygen:

Regionmötet om COVID-19

Regionmötet 25 januari 2021 handlade om COVID-19 och vi fick se och höra föreläsare från flera av regionens sjukhus: Francesca Campoccia Jalde & Johan Petersson (Solna) om ventilatorbehandling, Maria Cronhjort (SöS) om koagulation och Christina Agvald Öhman (Huddinge) om utfallsmått från SIR och till sist Andreas Hvarfner (Solna) om etik och prioriteringar i samband med pandemin. Ljudkvaliteten var dålig under Dr Campoccia Jaldes föreläsning.