Stairs podcast 158: Vad är ARDS?

Podcast 158 är en inspelning av Johan Petersson som föreläser om ARDS.

Föreläsningen hölls på ST-fredagen om ventilationsbehandling på KS Solna den 18 september 2020.