Video: COVID-19 neurologi

Det här är en videoinspelning av Jonas Blixt som föreläser om neurologiska symtom och CNS-förändringar hos patienter med COVID-19. Föreläsningen hölls på ett staff meeting för PMI, KS Solna den 11/5.