Stairs podcast 155: COVID-19 neurologi

Podcast 155 är en inspelning av Jonas Blixt som föreläser om neurologiska symtom och förändringar i CNS, som har observerats hos patienter med COVID-19. Föreläsningen hölls på ett staff meeting på PMI, KS Solna den 11 maj 2020.