Patofysiologi och ventilation vid CARDS (COVID-19+ARDS)

John Marini och Luciano Gattinoni ger sin syn på patofysiologi och förslag till handläggning av respiratorisk svikt vid COVID-19. Läs artikeln publicerad i JAMA Clinical Reviews 2020-04-24 och lyssna till intervjun med Dr Marini: