Stairs podcast 153: AKI & CRRT vid COVID-19

Podcast 153 är en inspelning av Max Bell, överläkare på IVA KS Solna, som föreläser om patofysiologi, epidemiologi och behandlingsmodaliteter för AKI vid COVID-19. Föreläsningen hölls på ett staff meeting för PMI, KS Solna den 27 april 2020.