SFAI/SIS rekommendationer avseende intensivvårdskrävande patienter med COVID-19

Följande nationella riktlinjer har sammanställts av SFAI/SIS expertgrupp bestående av Michelle Chew, Miclos Lipscey, Mikael Bodelsson, Sten Rubertsson, Lars I. Eriksson, Anders Oldner, Hans Hjelmquist, Michael Haney, Sven-Erik Ricksten. Detta är version 1 daterad 2020.03.30.

1
2
3
4
5
6