Prof. Oldner om farmakologisk behandling av COVID-19 på IVA

Följande är en inspelning från en del av PMI:s staff-meeting den 23 mars:

Ladda ner riktlinjerna nedan. Tänk på att dessa riktlinjer i första hand gäller vid Karolinska Universitetssjukhuset. Riktlinjerna får såklart användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet. Riktlinjerna kan komma att uppdateras när vi lär oss mer.