Stairs podcast 146: Farmakologisk behandling av COVID-19 inom intensivvården

Podcast 146 är en inspelning av en del av Karolinska Solnas staff-meeting 2020-03-23 där Professor Anders Oldner gick igenom ett nytt PM för farmakologisk behandling av COVID-19, med tonvikt på det som kan/bör ges på IVA.

Ladda ner och läs hela PM:et här (dessa riktlinjer gäller vid Karolinska Universitetssjukhuset. Riktlinjerna får såklart användas på andra sjukhus – se dock till att förankra och eventuellt anpassa riktlinjerna för respektive verksamhet):

Ljudupptagningen är lite sådär beroende på att den gjordes över videolänk.