Uppdatering av K-boken!

O-boken och K-boken består av lokala riktlinjer för obstetrisk och kärlkirurgisk anestesi för verksamheterna i Solna. Nu har K-boken uppdaterats!

  • O & K-boken är dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med obstetrisk och kärlkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna.
  • Informationen ska vara överskådlig och praktiskt användbar. Läsaren förväntas ha mer än god bakgrundskunskap och dessa riktlinjer skall ses som just riktlinjer och stöd i den kliniska vardagen till en redan erfaren kliniker.
  • I den mån du som specialistkompetent anestesiolog gör en annan bedömning inför en specifik patient, så är det din skyldighet att frångå riktlinjerna i denna bok.
  • I den mån du som icke-specialistkompetent gör en annan bedömning än vad som står i O eller K-boken – diskutera det med din specialistkollega så blir ni säkert överens och den icke-riktlinje-kompatibla patienten får som avsett den bästa av vård!

Feedback på innehållet välkomnas!

// Henrik Jörnvall, Johan Nordström och Halla Haldorsdottir