Stairs podcast 135: Indikationer för ECMO

Podcast 135 är en inspelning av Snejana Hyllén, thoraxanestesiolog på SUS, Lund, som föreläser om ECMO. I föregående veckas pod-avsnitt kunde vi höra om ECMOs historia och var vi står i dag. I detta avsnitt hör vi fortsättningen på hennes föreläsning, där hon talar om indikationer för ECMO, inkl ECPR. Föreläsningen hölls under SYA:s vårmöte i Arild den 30 maj 2018.