DAS guidelines för vakenintubation

Difficult Airway Society i Storbritannien har publicerat guidelines för vakenintubation som innehåller indikationer, rollfördelning på salen, checklistor, preoxygenering, lokalbedövning, sedering, verifiering av tubläge, handlingsplan vid misslyckad vakenintubation, mm. Viktig läsning!