Stairs podcast 126: Anestesi vid hjärtkirurgi

Podcast 126 är en inspelning av Martin Slettengren, thoraxanestesiolog på Karolinska i Solna, som första halvtimmen talar om VA-ECMO, VV-ECMO, indikationer för E-CPR (lyssna gärna på avsnitt 119 för att repetera ECMO och hjärtlungmaskinen!), och preoperativ bedömning och optimering. Andra halvtimmen handlar om anestesi vid hjärtkirurgi såsom aortastenos, aortainsufficiens, mitralistenos, mitralisinsufficiens. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om thoraxanestesi och thoraxintensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 2019.10.04.