Blir det här en svår intubation?

Vilka är de bästa prediktorerna för svår intubation? I review-artikeln, som bifogas nedan, gick författarna igenom alla publikationer med den frågeställningen som de kunde hitta i Medline och Embase mellan 1946 och 2018. De fann 62 studier av hög kvalitet och sammanfattar sina fynd så här:

”Although several simple clinical findings are useful for predicting a higher likelihood of difficult endotracheal intubation, no clinical finding reliably excludes a difficult intubation. An abnormal upper lip bite test, which is easily assessed by clinicians, raises the probability of difficult intubation from 10% to greater than 60% for the average-risk patient”

Inte hört talas om Upper lip bite test? Det är helt enkelt om patienten kan sätta underkäkens framtänder ovanför/på eller inte bita alls på det läppröda på överläppen. Se illustration från artikeln:

Glöm inte bort att även om Upper lip bite test är bra på att fånga patienter som är svåra att laryngoskopera/intubera så hjälper det inte till att fånga upp patienter med tungbas-tonsill, prevertebral svullnad, fysiologiskt svår luftväg, med mera, med mera. Bedömningen av luftvägen behöver en helhetsbedömning av anamnes, kliniska fynd/tecken och ev. radiologi. Hoppas ni har möjlighet att gå på ST-fredagen om luftvägshantering den 29/11!