Tips för klinisk undervisning

Förutom ST-fredagar och sporadiska falldragningar på våra respektive sjukhus sker den mesta undervisningen i kliniken. ”See one, do one, and teach one” har varit en framgångsfaktor sedan det introducerades på The Johns Hopkins Hospital 1889. Vilka ytterligare metoder finns det för klinisk undervisning och lärande? Santhosh och medarbetare sammanfattar i ”Practical Tips for ICU Bedside Teaching” i senaste utgåvan av Chest. Här är två av de sex metoder de beskriver i artikeln:

Skärmavbild 2018-10-16 kl. 22.35.15.png

 

Skärmavbild 2018-10-16 kl. 22.31.45.png

Läs hela artikeln här:

Läs mer om undervisning och inlärning i vårt tidigare inlägg: