Stairs podcast 76: POCUS för anestesiologer

Podcast 76 är en inspelning från SFAI-veckan i Linköping där Benjamin Flam modererade ett symposium om Point-of-care-ultrasound för anestesiologer. En panel bestående av Lill Blomqwist, Fredrik Hallgren, Niklas Jonsson och Meriam Åström Aneq utfrågades om när, var och hur anestesiologer ska lära sig POCUS. Är randning inom klinisk fysiologi en väg framåt? Behöver alla lära sig POCUS eller ska ett antal på varje klinik väljas ut? Behövs certifiering och re-certifiering? Behövs riktlinjer och vem ska utforma dem? Vilka är de största hindren och hur kommer vi förbi dem?

Symposiet hölls på SFAI-veckans sista dag den 21/9 2018 i Linköping.