K-boken: Lokala riktlinjer för kärlanestesi i Solna

Stairs.se/PM&Guidelines/KärlanestesibokenI samarbete med kärlanestesi-enheten på Karolinska i Solna publicerar vi Kärlanestesi-boken a.k.a. K-boken!

Ta del av den här på Stairs.se/PM&Guidelines/Kärlanestesiboken

K-boken är ett dokument som samlar riktlinjer och övrig information som behövs för att arbeta med kärlkirurgisk anestesi på Karolinska i Solna.

Informationen ska vara överskådlig och praktiskt användbar. Läsaren förväntas ha mer än god bakgrundskunskap och dessa riktlinjer skall ses som just riktlinjer och stöd i den kliniska vardagen till en redan erfaren kliniker. Således, i den mån du som specialistkompetent anestesiolog gör en annan bedömning inför en specifik patient, så är det din skyldighet att frångå riktlinjerna i denna bok.

I den mån du som icke-specialistkompetent gör en annan bedömning än vad som står häri, så diskutera det med din specialistkollega så blir ni säkert överens och den icke-riktlinje-kompatibla patienten får som avsett den bästa av vård!

Feedback på innehållet välkomnas! Maila: kboken@anopiva.se och snabb respons utlovas!

Happy K-ing! / Henrik Jörnvall, Halla Halldórsdóttir, Johan Nordström