Från novis till expert

En stor del av läkarrollen på ett större sjukhus handlar om att utbilda blivande kollegor.

På staff meeting för PMI i Huddinge den 16 april och Solna den 23 april, diskuterades utbildningen av läkarkandidater, AT-läkare, ST-läkare och fortbildningen av specialister. Följande är en inspelning från mötet i Solna, där du hör kandidatansvarige Professor Eddie Weitzberg, AT-studierektor Benjamin Flam, ST-studierektor Niklas Jonsson och utbildningschef läkare Kristina Hambraeus-Jonzon: