Rädd för kontrastinducerad nefropati?

Det verkar inte gå att visa att modern röntgenkontrast orsakar akut njurskada – Contrast Induced Nephropathy CIN har blivit en anakronism. En helt färsk meta-analys av 28 observationsstudier, > 100.000 patienter kunde inte påvisa någon association mellan röntgenkontrast och AKI.

Då kanske det inte kommer som någon överraskning att den metod vi har tillämpat för att förebygga CIN; Bikarbonat och Acetylcystein – inte hjälper.

Acute Kidney Injury After Computed Tomography- A Meta-analysis

Outcomes after angio with sodium bicarbonate and acetylcysteine