Milestones

Med anledning av Stanley Hamstras staffmeetings på Karolinska Solna respektive Huddinge 21/8 och 22/8 kommer en kort introduktion till det han kommer att tala om; implementering av en kompetensbaserad ST-utbildning (Ni som inte kan närvara, kommer i efterhand kunna se en inspelning här på Stairs).

Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) godkänner och bevakar kvaliteten på alla amerikanska sjukhus som utbildar ST-läkare. Tillsammans med the American Board of Medical Specialties (ABMS) så utgör de professionens reglering av ST-utbildningarna i USA.

Sedan 1999 har organisationerna tillsammans arbetat fram s.k. milstenar för respektive specialitet. Milstenar är kompetensbaserade utvecklingssteg som kan uppvisas från dag ett på ST-utbildningen fram till självständigt specialistarbete. De delas upp i sex kärnområden; 1) patientomhändertagande, 2) medicinsk kunskap, 3) professionalism, 4) mellanmänsklig kontakt och kommunikationsförmåga, 5) praktisk kunskap och utveckling och 6) vårdens organisation i praktiken. 2013 startade implementeringen i sju specialistutbildningar och 2014 i de resterande.

Skärmavbild 2017-08-17 kl. 13.31.10

Varje milsten delas in i tio nivåer.

Skärmavbild 2017-08-17 kl. 13.32.43.png

Exempel från Anesthesia Milestones.

Skärmavbild 2017-08-17 kl. 13.35.30.png

Exempel från Critical Care Milestones.

Fördelar för ST-läkaren

 • Syftet med ST-utbildningen och förväntningarna blir synligare
 • Lättare att självskatta sin utveckling kontinuerligt under ST-utbildningen
 • Uppmuntrar till självskattning och självstyrt lärande
 • Blir ett naturligt verktyg för feedback

Fördelar på nationell nivå

 • Lättare att monitorera hur väl utbildningsprogrammen fungerar
 • Lättare att genomföra nationella jämförelser
 • Nationella variationer i utbildningskvalitet kan identifieras och ev. kopplas till outcome hos patienterna
 • Lättare att utvärdera utbildningsinsatser, nya pedagogiska metoder

Fördelar för sjukhusen

 • Ett verktyg att se att målbeskrivningarna följs
 • Ett verktyg för att öka mängden feedback från specialist till ST-läkare
 • Ett verktyg för att tidigt identifiera de som kämpar för att uppfylla målbeskrivningen och specifika insatser kan sättas in
Skärmavbild 2017-08-17 kl. 11.59.19

Tabell från Milestones Guidebook som visar skillnader mellan traditionell medicinsk utbildning och kompetensbaserad utbildning.

Podcast

KeyLime Podcast: How to build a program of assessment  

Referenser

Milestones Guidebook

Anesthesiology Milestones

Critical Care Anesthesiology Milestones