Sänkt medvetande: det akuta omhändertagandet

Patienter med sänkt medvetande är komplexa. Hur kan man snabbt hitta orsaken till medvetandepåverkan? Vad ska man tänka på när man möter dessa patienter?

Denna GULD-föreläsning (Gemensam Undervisning för Lärande och Dialog) av Jonathan Ilicki, Akutkliniken SolnaJonathan Ilicki_WEBB_Foto - Andreas Beronius - Läsa på KI, handlar om hur man på ett strukturerat och evidensbaserat sätt kan handlägga sådana patienter. Bland annat tas svagheterna med HUSK MIDAS upp, och jämförs med ett alternativt tankesätt: att tänka strukturellt och metabolt. Med utgång i de senaste studierna ges även praktiska tips som kan underlätta att göra rätt från början.

Referenser:

2012 Forsberg et al – Metabolic vs structural coma in the ED–an observational study

 

2016 Howard – 5 tips Flumaznil

2015 Ohshita – Focal neurology Hypoglycemia

2004 Luo – Comprison of QTc

2013 AACT – Gastric Lavage

2000 Ninio – Variations on Hermann grid

 

En reaktion på ”Sänkt medvetande: det akuta omhändertagandet

  1. Pingback: Mest lyssnade och lästa inläggen på Stairs 2018 | STairs

Kommentarer är stängda.