EndNote bäst ingen protest.. eller?

När du ska göra ditt vetenskapliga projekt måste du lära dig att använda ett referenshanteringsprogram för att lätt lägga in artikelreferenser i texten, men även för att automatisera nedladdning av fulltext och därefter organisera artiklarna i olika kategorier, mm. Det program som föredras av de flesta forskare och som tillhandahålles gratis till alla som arbetar i SLL, är EndNote. De medicinska biblioteken erbjuder dessutom gratis kurser i hur du hanterar EndNote och vad man ska tänka på när man arbetar med referenser i vetenskapliga artiklar; vad räknas som allmänbildning och vad måste hänvisas till källan? Vad är det för skillnad på en citering och en referens? Hur refererar man till något som står i en lärobok?

EndNote

Drottningen av referenshantering. En nackdel i vanliga fall är kostnaden men som anställd i SLL är det gratis. Finns desktopvariant och onlinevariant, du kan dela ditt refrensbibiotek med andra i forskargruppen. Funkar som plugin i de flesta ordbehandlingsprogrammen.

Papers

För inbitna Mac-användaren! Samma funktioner som EndNote och fungerar som plugin till Word, Pages, Manuscript. Kostar €73.

Zotero

Gratis och det enda alternativet som funkar om du arbetar i Google Docs (ett enkelt sätt att samarbeta med din handledare i manuskriptfasen och möjliggöra snabbare feedback).

Mendeley

Gratis och bäst på sökbarhet avseende innehåll i pdf-filer.